900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Flexbo 23 som flermannsbolig

Plantegning for Flexbo modell 23. Modulen kan monteres som 4-mannsbolig på ett plan, eller som 8-mannsbolig i to plan. Ta kontakt for mer nøyaktige tegninger og utfyllende informasjon.