900 34 021 flexbo.as@gmail.com

Flexbo modell 30 som flermannsbolig

Flexbo modell 30 montert som 2- og 4-mannsbolig, i to etasjer. Ta kontakt for mer nøyaktig tegning og utfyllende informasjon.